Finansijski izveštaji

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva Hladnjača Apatin Apatin 04.05.2011


Izjava Uprave akcionarskog društva Hladjače Apatin o šestomesečnom poslovanju akcionarskog društva za prvo polugodište 2010. godine

Dokumentacija:

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva Hladnjača Apatin Apatin

Godišnji izveštaj o poslovaju 2011. 04.05.2011


Na osnovu odredaba člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o poslovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006).

Dokumentacija:

Godišnji izveštaj o poslovaju

Završni račun za 2007. godinu 28.04.2011


Odobren finansijski izveštaj za 2007. godinu sa pregledom iskazanih pozicija.

Dokumentacija

Napomena uz finansijske izveštaje za 2007 god.
Završni racun za 2007. godinu

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja 21.09.2010


Hladnjača Apatin AD Apatin na osnovu odredbe člana 5. Pravilnika o Sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posredovanju akcija sa pravom glasa (“Službeni glasnik RS, br.100/2006 I 116/206), Uprava akcionarskog društva Hladnjača Apatin ad Apatin objavljuje sledeću izjavu.

Dokumentacija:

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja

Potvrda o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009. godinu 17.08.2010


Redovni godišnji finansijski izveštaj primljen u APR - Registru finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika na dan 07.02.2010. godine i evidentiran pod brojem FI 92092/2010.

Predmetni finansijski izveštaj je registrovan na dan 18.05.2010. godine.

Dokumentacija:

Potvrda o registraciji