KONTAKT

Generalni Direktor
Zoran Mandić
zmandic@neobee.net
025 5 772 200

Privredno računski sektor
Direktor: Vesna Baljak
vesnabaljak@hladnjaca.co.rs
062 803 6759

Komercijalna služba
Direktor: Milan Đukić
milandjukic@hladnjaca.co.rs
062 803 6750

Proizvodnja
Direktor: Stevan Bojanić
stevanbojanic@gmail.com
062 803 6764
 
Služba kontrole kvaliteta
Menadžer: Branka Grbić
brankagrbic@hladnjaca.co.rs
062 803 67 52

Tehnička služba održavanja
Direktor: Marinko Dodig
marinkododig@hladnjaca.co.rs
062 803 6751
 
Agronomska služba
Tehnolog sirovine: Gospava Pavlović
gospavapavlovic@hladnjaca.co.rs
062 803 6754

Kadrovska služba
Tanja Milanović
tanjamilanovic@hladnjaca.co.rs
062 803 6760